Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.hartis.si.
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.hartis.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Hartis d.o.o. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.hartis.si.

Omejitev odgovornosti – splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.hartis.si so informativne narave. Družba Hartis, d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje www.hartis.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.hartis.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.hartis.si na lastno odgovornost. Niti družba Hartis d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.hartis.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv in oglasov na www.hartis.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Hartis d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katerimi je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Hartis d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.hartis.si.

Družba Hartis d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.hartis.si se šteje:

  • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
  • posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam
  • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
  • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
  • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
  • uporaba podatkov, objavljenih na straneh www.hartis.si, v komercialne namene
  • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
  • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja
  • uporaba spletnih aplikacij tretjih oseb za dostop ali urejanje vsebine na spletni strani www.hartis.si

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.hartis.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.hartis.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno rabo.
To pravno obvestilo lahko družba Hartis d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spremljate na teh straneh.
Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Družba Hartis d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani.Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Hartis d.o.o. podatke o obiskanosti www.hartis.si uporablja za lastne potrebe in so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001,…), splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Oblikacijskim zakonikom.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi veljavna zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Hartis d.o.o.