O Podjetju

Osnovni podatki

Polni naziv podjetja: HARTIS, trgovina, prevozništvo in gradbena mehanizacija, d.o.o.
ID za DDV: SI59503076
Matična številka: 1647962
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kopru, vložna št: 1/06164/00
Znesek osnovnega kapitala: 8.763,00 €

Transakcijski računi

ABANKA VIPA d.d.

TRR: IBAN SI56 05100-8011000277
SWIFT BIC: ABANSI2X

BANKA KOPER d.d.

TRR: IBAN SI56 10100-0032700538
SWIFT BIC: BAKOSI2X

Podjetje HARTIS d.o.o. se po klasifikaciji družb uvršča med srednje velike družbe, z dolgoletno tradicijo v papirništvu in gradbeništvu ter s 30 redno zaposlenimi.

Zgodovina

Podjetniške korenine segajo v leto 1993, ko je Vučko Aleksander kot samostojni podjetnik ustanovil HARTIS. V prvih letih svojega obstoja smo se želeli predstaviti in ustaliti tako na področju papirništva kot na področju gradbeništva s prevozništvom. Skozi vsa leta uspešnega delovanja in razvoja obeh panog smo zaposlovali delavce različnih profilov, ki so vzporedno s časom razvijali in nadgrajevali svoje znanje, kar je samo po sebi znanje trdoživosti in sposobnosti prilagajanja.
Leto 2001 je bilo za naše poslovanje prelomno, saj je sedanji direktor Aleksander Vučko ustanovil še podjetje HARTIS d.o.o.. Podjetje je z ohranitvijo strokovnega in operativnega jedra uspešno nadaljevalo razvoj kakovostnega prodajalca v panogi papirništva in zanesljivega izvajalca gradbenih del na področju slovenske Istre. Vlaganje v opremo in izobraževanje ter skrb za dobre medsebojne odnose so prispevali k nenehni rasti podjetja. Ves čas obstoja podjetja so aktivnosti potekale v smeri zagotavljanja kvalitete izdelkov in storitev slovenskega izvora, za kar smo leta 2009 pridobili znak SQ No.001798 ter vzdrževanja razvojnih smeri na področju spremljanja novih tehnologij v gradbeništvu in iskanja novih tržišč. Znali smo se prilagoditi razmeram na trgu in prostoru, saj sta bili vselej v ospredju poslovnost in dober odnos do investitorjev, naročnikov in sodelavcev. V prostoru in času je naše delo pustilo svojevrsten pečat, kar velja predvsem za oddelek gradbeništva, ki soustvarja življenski prostor za mnoge generacije in se pri tem dobro zaveda svoje odgovornosti. Tudi v novo poslovno leto stopamo pogumno, ekonomsko trdni in odločeni nadaljevati in preseči svojo uspešno zgodovino.

Poslanstvo in vizija podjetja

Spremljanje in zadovoljevanje želja in potreb potrošnikov.
Ponudba kakovostnega blaga po konkurenčnih cenah in s hitro dostavo.
Prodreti med vodilna podjetja na področju papirništva v Sloveniji ter oskrbe pravnih in fizičnih oseb z razvojem novih kakovostnih blagovnih znamk in tehnologij prodaje.